3 thoughts on “[Vietsub-CC] BTS WIN TOP SOCIAL ARTIST & TOP DUO/GROUP AT BBMAs 2019

  1. Chuyên mục bóc phốt: Tôi đã lú như thế nào?
    Rõ rành t đã làm xong phụ đề Tiếng Việt mà đến khi bật CC thì chỉ thấy tiếng Tây Ban Nha? T tự hỏi YouTube có bị lỗi không các đồng chí ạ. Xong đến khi tự mở ra mới biết mình chọn phụ đề nhầm. Thế lại mất công làm lại.
    Bây giờ thì các đồng chí bật CC tiếng Việt hay tiếng Tây đều OK hết nhé vì ruột nó giống nhau cả ấy :”))) Chúc mừng BTS lại ẵm giải lớn sau khi nhận giải thưởng ở The Fact Music Award 2019
    https://youtu.be/yYXWZslpt14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *