Governance and Law in Digital Society

Governance and Law in Digital Society


De wereld zoals we die nu kennen kunnen
we ons helemaal niet meer voorstellen zonder e-mails die je verstuurt de
smartphone die je bijna elke minuut in je hand houdt Digitale communicatie is zeer belangrijk
voor mij. Ik gebruik het elke dag in het communiceren met vrienden met werk.
Dus je kan er niet omheen. Er zijn ook risico’s aan die digitalisering
verbonden. Denk aan de privacy De opeenhoping van markt macht, die je bij de monopolisten op die digitale snelweg ziet. Er is dus ook beschermende kracht
nodig die dat wat reguleert. De digitale ontwikkelingen gaan heel snel en
wetgeving verandert voortdurend Hoe houden we de digitale wereld veilig?
Hoe beschermen we de privacy en hoe voorkomen we cybercrime?
Over deze vraagstukken verzorgt de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de
Rijksuniversiteit Groningen een engelstalige Masterstudie. Governance and Law in Digital Society. Aan de Campus Fryslân in Leeuwarden.
De studenten moeten aan een aantal instroomeisen voldoen, inhoudelijk moeten ze zowel over juridische achtergrondkennis beschikken als over sociaal
wetenschappelijke achtergrond kennis. En voor zover ze die nog niet hebben en ze komen bijvoorbeeld alleen uit de juridische wereld, dan kunnen ze een schakelprogramma volgen wat wij ook aanbieden. Wat ze inderdaad klaarstoomt voor die instroom in in de nieuwe master.
De master studie Governance and Law in Digital Society verbindt drie disciplines met elkaar recht, bestuurskunde en
veiligheidsvraagstukken zo sluit de opleiding aan op vragen en
ontwikkelingen van deze tijd. Over privacy, informatie-veiligheid en
digitale criminaliteit. In het publieke domein maar ook in het bedrijfsleven. Dat maakt dat het werkveld breed is en boeiend.
Vind ook overheidsconsultant Peter Millenaar. Wat je ziet is dat het functioneren van het openbaar bestuur onlosmakelijk verbonden is met de wijze
waarop de informatie beschikbaar is en wordt beheerd.
Eigenlijk is er geen informatie- technologisch vraagstuk waar de overheid mee te maken heeft dat er geen juristen voor nodig zijn om
daar de juiste duiding aan te geven. Als je in deze branche afstudeert dan
ligt er een super interessante en ook een hele dynamische wereld voor je open.
De ontwikkelingen gaan heel snel. En dat maakt ze dat je op minstens drie borden
aan schaken bent en dat vind ik heel leuk.Ja Deze master is interdisciplinair,
focust aan de ene kant op de juridische kant van digitalisering
maar ook de kant hoe de overheid eigenlijk daar mee om moet gaan. Het is een kleinschalige master met veel
persoonlijk contact met docenten met andere studenten en vind dat heel
waardevol aan deze studie. Deze opleiding heeft natuurlijk een
academisch programma maar daarnaast is er ook heel duidelijke praktijkcomponent
waar studenten stage lopen een onderzoeksopdracht uitvoeren en die
loopt door in de afstudeeropdracht in de scriptie. De studie is denk ik
aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. En dan moet je denken aan een specialist bij
de politie specialisten bij veiligheidsorganisaties,
maar denk ook een internationale organisatie die op dat gebied
menskracht nodig hebben. En juist die samenhang tussen en de juridische invalshoek en de sociaal wetenschappelijke kennis,
ja maakt dat die student steeds een streepje voor hebben. Ik heb zeker vertrouwen dat ik een baan krijg.
Je ziet, de digitalisering neemt steeds meer toe. zie denk dat alleen maar de vraag naar
mensen die daar kennis over hebben daarover kunnen adviseren en daar ook
met concrete oplossingen kunnen komen alleen maar zal toenemen.
In deze globaliserende wereld

Author: Kennedi Daugherty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *