ഇനി മൊയ്‌ന ശരിയാകുന്നില്ലെന്നു പരാതി വേണ്ട| Moina Culture All Three Methods Superb Results

ഇനി മൊയ്‌ന ശരിയാകുന്നില്ലെന്നു പരാതി വേണ്ട| Moina Culture All Three Methods Superb Results


Welcome to another awesome video of Guppy Wagon Lot of subscribers tell that their moina culture has never been a success So we decided to show you all three possible and correct methods of moina culture Watch till end so that your moina culture will no crash again Since we were busy for a while We have stopped our moina culture But now we are starting again with you all So we are going to collect starter culture from our friend We are now culturing red moina This method is applicable for daphnia as well We are planning to gift him a pair of red tuxedo koi guppies We have reached his home He is also culturing moina in large basins This is best quality red moina We are planning to do this in 3 tubs Using three culture media One with instant yeast One with ground nut cake One with algae water as well Each one has it’s own good and bad side The place we have selected for this is also important Rain will not fall directly Also a little amount of sunlight will also fall here Bright sunlight is not good This kind of place is ideal for culturing moina We are using these types of tubs It’s always good to culture in this much large tubs We have to fill this tub with water for a height We have to fill only bottom quarter of the tub in which we are using instant yeast as a medium Tub in which ground nut cake is using can be filled almost full We have filled water in the correct height in two tubs This is the tub in which we are using ground nut cake In this lat tub we are using algae water as medium So we need to fill this with algae water from our outdoor large guppy pond Now we have filled water in all three tubs Now we are going to add culturing medium to the other two tubs If you do not follow the instructions and measurements correctly from now your culture may not be very successful The amount of ground nut cake and instant yeast is very very important Ground nut cake method is the safest one Moina cultured in ground nut cake can be fed to fish daily For the amount of water we filled in the tub We only need this much amount of ground nut cake If you add more than this the water will get bad and moina will not do well Now we have to tie this in a small cotton cloth and tie it the most important thing is the amount of ground nut cake We have to dip this in the tub and allow it to soak for sometime After soaking we have to swirl the bundle and dissolve it in water a little So let it soak for sometime We can set the instant yeast culturing medium at that time We are using instant yeast bought from amazon A lot of videos says that only use ball type yeast That’s not true You can use this instant yeast which is very cheap We used it many times and it’s the best It only cost you around 170 rupees for 0.5 kg We have to dissolve this yeast in water completely We are taking this much only We have to make the water in the tuba light milky colour after adding this solution If the amount gets more than enough moina will not do well stir continuously for 3 to 4 minutes after that we have to sieve to eliminate any large particles This is the final solution We need to add this to the tub part by part so that the water turns light milky color We are using this type of sieve Add slowly watching the water color This is the needed colour The water is perfectly light milky in color The ground nut cake is also soaked for a while We have to do like this so that the water turns a pale white color Leave the bag in the water itself after stirring well Now we are going to open the starter culture and and transfer it to a vessel We have to divide and pour this starter into three tubs Stir well and pour it into three tubs equally The important thing is the water level and culture medium measurements If that all is perfect the culture will be very successful Now we need to cover these tubs with a mosquito net Otherwise mosquito will lay eggs and the larvae will also eat moina The ground nut cake medium is the best and we can feed that moina to our fish daily unlike the yeast medium the moina will not multiply as much as in yeast or ground nut cake media but the size of moina is usually big in algae water We will update the results in the upcoming videos We have covered all three tubs with net If you liked this video please share it with your friends and social media it will be an encouragement for us We publish quality videos related to guppy farming on every Tuesday and Friday at 7 PM IST Subscribe and click bell icon and select all to get notified each time we upload a new video Se you all in next video Thanks for watching

Author: Kennedi Daugherty

59 thoughts on “ഇനി മൊയ്‌ന ശരിയാകുന്നില്ലെന്നു പരാതി വേണ്ട| Moina Culture All Three Methods Superb Results

 1. Bro ഫൈറ്റർ ഫിഷ് ചേയ്യുന്നുഉണ്ടങ്കിൽ വീഡിയോ ചേയ്യാമോ

 2. Njan oru samshayam chodhikatte
  Verum samshayaman ketto
  Njan oru nalla oru breederod moinaye patti chodhichu
  Appo athil onn breeder paranjath enthann vechal ee moina ennu parayunna sadhanam oru tharame ollu ennn ath shariyano
  Nammal athin caire cheyyumbolan athinte quality kittunnath enn
  PLEASE reply

 3. നമ്മുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കാനാണ്. WhatsApp ചെയ്താൽ റിപ്ലൈ തരാൻ തിരക്കുകൾ കാരണം സാധിക്കില്ല. YouTube ചാനൽ മാത്രം അല്ല..ഫാമിലെ ഒരുപാട് ജോലികൾക്കിടയിൽ സമയം കിട്ടില്ല. മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ഇല്ലെന്നു പരാതി ദയവായി പറയരുതേ..

 4. ഞാൻ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അളവ് കൂടിപ്പോയി… ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാട കെട്ടി കൾച്ചർ നശിച്ചുപോയി

 5. ആ പാത്രത്തിന് എത്രയാണ് വില എന്ന് പറഞ്ഞില്ല…

 6. സത്യം പറയാല്ലോ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക് ചെയ്യും, കാരണം ഉറപ്പായും നല്ല ഉപകാരം ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും,,,,,

 7. മൊയ്‌ന എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ,എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ കിഴി മാറ്റി വേറെ കിഴി വെക്കേണ്ടത്

 8. എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ആണ് വെള്ളവും പിണ്ണാക്കും മാറ്റേണ്ടത്?

 9. കടല പിണ്ണാക്കാണോ അതൊ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കാണൊ?

 10. ഗപ്പി ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒച്ചിനെ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം

 11. മുരിങ്ങ ഇല പൊടിച്ചു ethravare സ്റ്റോർ ചെയ്യാം mix ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ

 12. ഡെയിലി ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *